Ngày 2 tháng 9 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới18,216Số bệnh nhân tử vong61Data provi ...

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới20,025Số bệnh nhân tử vong82Data provi ...

Ngày 31 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới16,816Số bệnh nhân tử vong47Data prov ...

Ngày 30 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới14,950Số bệnh nhân tử vong48Data prov ...

Ngày 29 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới19,307Số bệnh nhân tử vong50Data prov ...

Ngày 28 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới24,968Số bệnh nhân tử vong45Data prov ...

Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới24,187Số bệnh nhân tử vong54Data prov ...

28/08/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Số ca nhiễm mới24,968Số bệnh nhân tử vong60Data prov ...