Language Switcher

Tổng quan công ty

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ SORA

Nội dung kinh doanh

  • Dịch thuật
  • Dịch vụ tư vấn quản lý
  • Dịch vụ nghiên cứu thị thường

Thông tin đăng ký doanh nghiệp

  • Nơi đăng ký: Sở kế hoạch và đầu tư, Thành phố Hà Nội
  • Ngày đăng ký: Ngày 17 tháng 8 năm 2020
  • Mã số doanh nghiệp: 0109312663

Địa chỉ

Số 15, ngõ Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam